Pralinés zur Weihnachtszeit 1.

Pralinés zur Weihnachtszeit 1.

Pralinés zur Weihnachtszeit mit Franziska Reber

 

Kursdatum

 

1. Kurs: Mittwoch, 7. Dezember 2016
14.00 – 15.30 Uhr

Kurskosten


Mitglieder: Fr. 20.-/ Nichtmitglieder: Fr. 25.-
Familienpreis: Mitglieder Fr. 35.- / Nichtmitglieder Fr. 45.-

Materialkosten pro Pralinenschachtel: Fr. 8.-

Kursleitung & Auskunft

Franziska Reber pavillon@kultur-huenegg.ch